Tietorahti ja Pohjoinen kasvuvyöhyke yhteistyöhön

Tietorahti aloittaa pohjoisen kasvuvyöhykkeen rahoittaman hankkeen, jonka tarkoitus on lisätä liikenneturvallisuutta. Avoimessa datassa (Digiroad-aineistossa) on havaittu poikkeamia korkeusrajoitusten kohdalla, joita nyt lähdetään yhdessä korjaamaan kuljetusalan avulla. Tavoite on korjata 25% Digiroad-aineistosta: Suurin Sallittu Korkeus ja ilmoittaa löytyneistä poikkeamista pohjoisen kasvuvyöhykkeen kaupunkeihin ja ELY-keskuksiin, jotta poikkeamat voitaisiin korjata aineistoon. Osa projektista tullaan tekemään joukkoistetusti käyttäen Tietorahdin kartta -mobiilisovellusta, jota käyttää 5714 kuljetusalan ammattilaista ympäri Suomea (käyttäjämäärä tarkistettu 8.12.2020).

Pohjoinen kasvuvyöhyke on eteläisen Suomen kaupungit yhdistävä strateginen yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on edistää alueellista, valtakunnallista ja kansainvälistä talouskasvua ja kilpailukykyä. Pohjoisen kasvuvyöhykkeen yhteistyöverkostoa koordinoi Turun kaupunki. 

 

Lisätietoja hankkeesta:

Janne Lausvaara
Tietorahti Oy
045 635 2653
janne.lausvaara@tietorahti.fi

Marjo Uotila
Pohjoinen kasvuvyöhyke
040 651 4724
marjo.uotila@turku.fi