KILPAILU: Valokuvaa Suomen ärsyttävin korkeusrajoitettu sillan alikulku

TIETORAHDIN KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kilpailun järjestäjä

Tietorahti Oy
Y-tunnus: 2734520-1
Osoite: Mattilantie 5 A 1, 21500 Piikkiö

2. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Kilpailun alkaa 27.11.2020 ja päättyy 31.12.2020 klo 23.59

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, pois lukien Tietorahdin työntekijät, jotka ovat osallistuneet kilpailun suunnitteluun, valmisteluun tai toteutukseen, sekä näiden perheenjäsenet. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista, Tietorahdin kartta -mobiilisovellus on ILMAINEN, eikä sen asentamista vaadita osallistujilta. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on Tietorahdilla oikeus hylätä osallistuminen.

3. Kilpailuun osallistuminen

Valokuvaa Suomen ärsyttävin korkeusrajoitettu sillan alitus

  1. Lataa/avaa Tietorahdin kartta -mobiilisovellus
  2. Laita karttataso: KYSYMYS KÄYTTÄJÄLLE päälle painikkeesta ( i )
  3. Etsi kysymysmerkki ja paina sitä
  4. Paina linkkiä ja vastaa siellä oleviin kysymyksiin
  5. Älä unohda liittää kuvaa (sillan sijainti tulee automaattisesti)

Kilpailuun voi osallistua myös lähettämällä valokuva sijaintitiedoilla mistä tahansa korkeusrajoitetusta sillan alituksesta suoraan sähköpostiin: janne.lausvaara@tietorahti.fi.

4. Voittajien valitseminen ja ajankohta

Kilpailun voittajat arvotaan kaikkien osallistuneiden kesken. Palkintojen arvomiseksi, henkilön on jätettävä yhteystiedoksi puhelinnumeron tai sähköpostin josta hänet tavoittaa. Arvonta tapahtuu kilpailun päättymisen jälkeen, viimeistään 10.1.2021. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa, menettää hän palkinnon ja Tietorahdilla on oikeus valita toinen voittaja.

5. Palkinnot

Arvonnan palkintoina ovat

1.  Ammattipätevyyden etäkoulutuspäivä (1pv)

2. – 6.  Lahjakortti ABC-liikenneasema (10€)

7. – 15.  Rekkamies-makeinen (200G)

Palkintoa ei voi koskaan muuttaa rahaksi tai muuhun tavaraan, tapahtumaan tai suoritteeseen. Palkinnot lähetetään voittajalle kahden viikon kuluessa voitosta.

6. Säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä. Tietorahti pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä viipymättä kilpailua koskevilla sivuilla.

Kilpailussa otetaan valokuvia korkeusrajoitetuista sillan alikuluista. Valokuvan pitää olla itse ottama, eikä sitä saa ottaa auton ollessa liikkeellä. Myöskään Googlen katunäkymäkuvia ei hyväksytä mukaan kilpailuun!

7. Henkilötietojen käsittely

Tietorahti käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun ja arvonnan toteuttamiseksi sekä palkinnon luovuttamiseksi. Tietorahti ei luovuta osallistujien tietoja Tietorahdin ulkopuolelle kolmansille tahoille eikä käytä näitä suoramarkkinointiin. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

8. Voittajien nimien julkaiseminen

Kilpailuun osallistujat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan etunimen ja sukunimen ensimmäisen kirjaimen ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai korvausta kilpailun järjestäjän valitsemissa medioissa.

9. Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut

Tietorahti vastaa palkintoihin liittyvästä arpajaisverosta. Kilpailuun osallistujat vapauttavat Tietorahdin sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa.

Tietorahti ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista, esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

10. Oikeudet kilpailun puitteissa toimitettuun materiaaliin

Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kilpailuun toimittamansa materiaalin (”Kilpailumateriaali”) itse. Osallistuja vakuuttaa ja vastaa, että Kilpailumateriaali tai sen hyödyntäminen ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastaista.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa Tietorahdille ilman eri korvausta pysyvän, yksinomaisen ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden Kilpailumateriaaliin. Käyttöoikeuden nojalla Tietorahdilla on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää Kilpailumateriaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja alustalla.

11. Muut ehdot

Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Tietorahdin niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien Tietorahdista riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin käyttöehtoja.

Tietorahti pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.

Mitkään Tietorahdin järjestämät kilpailut Facebookissa, Twitterissä tai Instagramissa eivät ole Facebookin, Twitterin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook, Twitter ja Instagram kaikista vastuista kilpailujen osalta.